สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายธงไชย แพรรังสี

ประธานกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2560 บริษัทฯ ได้รุกในธุรกิจรับเหมางานฐานราก(เข็มเจาะ) อย่างเต็มตัว ตามโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งทั้งรถไฟรางคู่ รถไฟฟ้าสีต่าง ถนนมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา ถนนมอเตอร์เวย์บางใหญ่-นนทบุรี ฯลฯ โดยใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรมาบริหารจัดการให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี จนสามารถสร้างรายรับจากธุรกิจนี้ได้เกือบ 340.0 ล้านบาท และมีแนวโน้มในการเติบโตที่ค่อนข้างดี ส่วนธุรกิจงานให้บริการงานเช่า และการจำหน่ายเครื่องจักรก็สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจ ประกอบกับการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ กลับมาเป็นบวกได้ แม้จะยังมีกำไรสุทธิจำนวนไม่มากแต่ก็เป็นสัญญาณที่ดีแสดงว่า บริษัทฯ เดินมาถูกทางแล้วในการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมากเกินไป สำหรับการเข้าร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง (อบจ.ตรัง) ที่ได้รับสัปทานในการบริหารงานท่าเรือนาเกลือ โดยเป็นความร่วมมือในการนำเครื่องจักรเข้าให้บริการหน้าท่า แบ่งรายได้จากการให้บริการเครื่องจักรระหว่าง บมจ.ชูไก กับ อบจ.ตรัง ในสัดส่วน 80:20 ซึ่งบริษัทฯ ต้องการต่อยอดไปสู่ธุรกิจ
โลจิสติกส์ ยังไม่สามารถเดินไปสู่เป้าหมายได้เนื่องจากความไม่ชัดเจนของอบจ.ตรัง ในการบริหารงานหน้าท่า จึงยังทำได้เพียงการให้บริการด้านเครื่องจักรหน้าท่าเท่านั้น ซึ่งก็ยังมีปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือไม่มากนัก

 

ในปี 2561 บริษัทฯ เน้นการลงทุนในธุรกิจรับเหมาฐานราก(เข็มเจาะ)
ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับงานในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่ง

 

ซึ่งจะมีการก่อสร้างเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้าสีต่างๆ ในส่วนของธุรกิจงานให้บริการงานเช่า บริษัทฯ ยังคงชะลดการลงทุนเน้นการบริหารเครื่องจักรที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความสามารถในการหารายได้มากขึ้น ด้วยการขายเครื่องจักรที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ออกไป ด้านงานขายเครื่องจักร จะเพิ่มความร่วมมือกับ XCMG วางกลยุทธ์ในการผลักดันการขายเป็นล็อตใหญ่ให้กับผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคภาครัฐ ด้วยการเพิ่มสินค้าเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างประเภทต่างๆ นอกเหนือจากรถเครน (Truck Crane) และรถจุดเจาะ (Drilling Rig) เพื่อให้สินค้า XCMG เข้าสู่ตลาดและได้รับความเชื่อถือมากขึ้น นอกจากนี้ยังคงนโยบายเข้มข้นในการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มั่นใจว่าด้วยกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นจะสามารถนำพาให้บริษัทฯ มีผลประกอบการเติบโตได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ

 

X