ตัวย่อหุ้น :

CRANE

ราคาล่าสุด :

3.62

เปลี่ยนแปลง (%) :

-0.04 (-1.09%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) :

1,100,400

ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณ (หุ้น) : 3.62 / 159,500 ราคาเสนอขาย/ปริมาณ (หุ้น) : 3.64 / 1,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.60 - 3.72
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.97 - 4.26
วันก่อนหน้า
3.66
ราคาเปิด
3.66
ปรับปรุงเมื่อ : 20 ตุลาคม 2560 16:39

เครื่องคำนวณ การลงทุน

ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิสชั่น (%)
คอมมิสชั่นขั้นต่ำ (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท) (%)
เงินปันผลต่อหุ้น
หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่มขั้นต่ำ (บาท)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาท)
คิดเป็นเป็นร้อยละของหน่วยลงทุน (%)

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)