"บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งคุณไดเตอร์ โทมัส แอลเบริด์ ไมลิงเกอร์ ให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด- ประจำ บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด"

ย้อนกลับ26 กันยายน 2560

"บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งคุณไดเตอร์ โทมัส แอลเบริด์ ไมลิงเกอร์ ให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด- ประจำ บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด" โดยกำกับดูแลงานของบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทเดอะเครน ได้แก่บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด และบริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560"