ข่าวสารทั่วไป

24 เมษายน, 2018 | ข่าวสารทั่วไป

บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด ได้จัดอบรมเพื่อเป็นการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย ให้แก่พนักงานทุกระดับในองค์กร

24 เมษายน 2561

บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด ได้จัดอบรมเพื่อเป็นการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย ให้แก่พนักงานทุกระดับในองค์กรได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นการลดอุบัติเหตุในการทำงาน ซึ่งก่อนเริ่มการทำงาน เราจะให้พนักงานทำการตรวจเช็คสภาพของเครื่องมือ เครื่องจักรก่อนทุกครั้ง เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจและเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการทำงานของบริษัท

X