ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

16 กรกฎาคม, 2018 | ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

“บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) แต่งตั้ง คุณคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ ให้ดำรงตำแหน่ง “รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ประจำบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)”

16 กรกฎาคม 2561

“บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งคุณคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ ให้ดำรงตำแหน่ง “รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ประจำบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)” โดยกำกับดูแลธุรกิจจำหน่ายเครื่องจักรกล และธุรกิจการให้เช่าบริการเครื่องจักรกลของบริษัทย่อย มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561”

 

 

X