สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายธงไชย แพรรังสี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 

               บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทเดอะเครนได้ดำเนินธุรกิจขายและให้บริการเช่าเครื่องจักรหนัก เป็นเวลายาวนานกว่า 30 ปี และเมื่อปลายปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้เพิ่มธุรกิจการก่อสร้างงานฐานรากซึ่งนับเป็นธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัทโดยนับเวลาถึงสิ้นปี 2563 จะเป็นระยะเวลาครบ 4 ปี ที่กลุ่มบริษัทได้ดำเนินธุรกิจนี้ ถึงแม้บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินกิจการรายใหม่ในกลุ่มธุรกิจฐานราก แต่จะเห็นว่า 4 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้เข้าร่วมดำเนินการในโครงสร้างพื้นฐานโครงการใหญ่ๆ ของรัฐบาลหลายโครงการ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง โครงการมอเตอร์เวย์บางปะอิน-โคราช โครงการรถไฟรางคู่ และโครงการรถไฟความเร็วสูง ซึ่งบริษัทมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้ดำเนินการเจาะเสาเข็มต้นแรกของโครงการรถไฟความเร็วสูง และในปี 2563 กลุ่มบริษัทยังได้ดำเนินงานทำผนังกันดิน (Diaphragm Wall) ในโครงการอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช แต่ผลการดำเนินงานของธุรกิจฐานรากในปี 2563 ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ดีนัก เนื่องจากมีงานในหลายโครงการเลื่อนการดำเนินงานออกไปจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้บริษัทต้องแบกรับภาระต้นทุนต่างๆ ในแต่ละโครงการทั้งค่าเสื่อมราคา ค่าแรงงาน ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์รวมไปถึงภาระดอกเบี้ยต่างๆ แต่คาดว่าในปี 2564 ทุกโครงการที่ถูกเลื่อนไปนั้นจะสามารถกลับมาดำเนินการได้เป็นปกติ โดยบริษัทยังคาดว่าตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป บริษัทจะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้เข้าร่วมดำเนินงานในโครงการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐอีกหลายโครงการที่จะมีการดำเนินการ เช่น โครงการรถไฟรางคู่นครสวรรค์-เด่นชัย โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน และโครงการปรับปรุงสนามบินอู่ตะเภา เป็นต้น 

                ในส่วนของธุรกิจการให้บริการเช่าเครื่องจักรหนัก บริษัทยังคงชะลอการลงทุนเพิ่มไว้ก่อน เพื่อรักษาสภาพคล่องทางธุรกิจ แต่ยังคงเน้นการบริหารเครื่องจักรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยในปี 2564 บริษัทมีโครงการจะเปิดศูนย์ให้บริการเช่าเครื่องจักรหนัก ณ สำนักงานใหญ่ ถนนเทพรัตน กม.22  และ ณ สำนักงานที่แหลมฉบัง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในพื้นที่นั้นๆ ได้อย่างเต็มที่ 

              ในส่วนของธุรกิจการขายเครื่องจักร บริษัทยังคงได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากบริษัท Xuzhou Construction Machinery Group IMP. & EXP. Co. Ltd. (XCMG) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรที่ใหญ่ที่สุด มีคุณภาพสูงสุด และได้รับการยอมรับเป็นอันดับหนึ่งในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป บริษัทมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าภายหลังจากที่ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 และสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้แล้วนั้น จะทำให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศค่อยๆ กลับมาเริ่มดีขึ้น และหากเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทคาดไว้เกี่ยวกับงานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของรัฐบาลแล้วนั้น ธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทก็จะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและมั่นคงต่อไป

                                                                    

 

                                                                                                                                                              นายธงไชย  แพรรังสี

                                                                                                                                                               ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

X