สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายธงไชย แพรรังสี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2562 เป็นปีที่ 3 ที่บริษัทเข้าสู่ธุรกิจการเป็นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างงานฐานรากอย่างเต็มตัว ในปี 2561 บริษัทได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ก่อสร้างเสาเข็มเจาะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และสายสีชมพู มูลค่างานกว่า 500 ล้านบาท แต่ประสบปัญหาการส่งมอบพื้นที่การทำงาน และสามารถเข้าเริ่มงานได้จริงประมาณเดือนกันยายน 2561 จากเดิมที่กำหนดไว้ช่วงต้นปี 2561 ส่งผลให้บริษัทต้องแบกรับต้นทุนทั้งค่าเสื่อมราคา ค่าแรงงาน ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ และดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งเป็นสาเหตุหลักทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 ถึงแม้ผู้ว่าจ้างจะสามารถส่งมอบพื้นที่ให้บริษัทสามารถเข้าทำงานในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูได้เพิ่มขึ้น แต่ยังพบอุปสรรคของพื้นที่การทำงานอยู่บ้าง เช่น การใช้เวลาในการจัดการสายไฟต่างๆ ทั้งบนดินและใต้ดิน การเปลี่ยนแปลงขนาดเสาเข็มจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เมตร เป็น 1.8 เมตร ส่งผลให้บริษัทต้องลงทุนและเตรียมการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม ผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2562 จึงยังไม่ดีเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม บทเรียนจากงานรถไฟฟ้าในปี 2561 ทำให้บริษัทปรับการรับงานให้หลากหลายยิ่งขึ้นในปี 2562 ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และจากภาคเอกชน เช่นโครงการรถไฟรางคู่ช่วงลพบุรี โครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกุดจิก-สีคิ้ว ซึ่งบริษัทเป็นผู้ก่อสร้าง “เสาเข็มต้นแรกของประเทศไทยสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง” อีกทั้งยังปรับกลยุทธ์ในการรับค่าวัสดุนอกเหนือจากค่าแรงในบางโครงการ มีการจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ แทนการเช่า และยังเดินหน้าเต็มกำลังในการหางานเพิ่มเติม

ในส่วนของธุรกิจให้บริการงานเช่า บริษัทยังคงชะลอการลงทุนและเน้นการบริหารเครื่องจักรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้านการขายเครื่องจักร บริษัทยังคงได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Xuzhou Construction Machinery Group IMP. & EXP. Co. Ltd. (XCMG) บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรที่ใหญ่และมีคุณภาพอันดับหนึ่งจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงยังคงได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนอย่างดีและต่อเนื่องการกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่รับวางท่อแก๊สจากกลุ่ม ปตท. ด้วยปัจจัยดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ส่งผลให้รายได้ของบริษัทสูงขึ้น และมีผลประกอบการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบกับปี 2561                                                                      

 

                                                                                                                                                              นายธงไชย  แพรรังสี

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

X