สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายธงไชย แพรรังสี

ประธานกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2561 ธุรกิจรับเหมางานฐานราก มีแนวโน้มที่ค่อนข้างดี เมื่อบริษัทได้รับงานเจาะเข็มในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง และสีชมพู ตั้งแต่ต้นปี มูลค่างานกว่า 500.0 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้เตรียมเครื่องจักรและบุคลากร รองรับงานนี้เต็มที่ แต่ผลจากความล่าช้าของการส่งมอบพื้นที่การก่อสร้าง กว่าที่จะทยอยเข้าทำงานได้ก็เดือนกันยายน 2561 ทำให้บริษัทต้องแบกรับต้นทุนทั้งค่าเสื่อมราคา ค่าแรงงาน และดอกเบี้ย โดยที่ไม่มีรายได้เข้ามา ประกอบกับการที่บริษัทเพิ่งเริ่มต้นในธุรกิจรับเหมางานฐานราก เมื่อปี 2560 ยังไม่มีงานรองรับมากพอที่จะเหลือมาทำในปี 2561 เมื่อพบกับสถานการณ์ โครงการใหม่ล่าช้าออกไป จึงไม่สามารหางานมารองรับได้ทัน ส่งผลให้รายรับต่ำกว่าเป้าหมายมาก ในขณะที่ต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งถือเป็นบทเรียนสำคัญที่บริษัทต้องเรียนรู้และหาวิธีรับมือให้ได้ ในส่วนของธุรกิจให้บริการงานเช่าเครื่องจักรกลหนัก ก็ยังคงมีงานเข้ามาต่อเนื่อง แต่ราคาค่าเช่าลดลง ทำให้ต้องทำงานมากขึ้น เพื่อให้ได้รายรับเท่าเดิม ประกอบกับความเสี่ยงจากการเลื่อนงานออกไปก็ยังคงมีอยู่ ซึ่งในปี 2561 ก็มีงานถูกเลื่อนไปทำในปี 2562 เกือบ 100.0 ล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน 163.3 ล้านบาท ในขณะที่บริษัท มีค่าสื่อมราคาและการตัดจำหน่าย กว่า 320.0 ล้านบาท

ในปี 2562 การลงทุนในธุรกิจรับเหมาฐานราก (เข็มเจาะ) ยังคงมีอยู่โดยเฉพาะในส่วนของอุปกรณ์ ที่จำเป็นจะต้องจัดให้มีครบชุด เพื่อลดการเช่าจากบุคคลภายนอก เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย ในส่วนของธุรกิจงานให้บริการงานเช่า บริษัทยังคงชะลอการลงทุนเน้นการบริหารเครื่องจักรที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความสามารถในการหารายได้มากขึ้น ด้วยการขายเครื่องจักรออกไป ลดค่าเสื่อมราคารวมถึงภาระหนี้และดอกเบี้ย ซึ่งในปี 2561 ก็ได้มีผู้สนใจซื้อเครื่องจักรขนาดใหญ่หลายรายแต่เนื่องจากมูลค่าเครื่องจักรค่อนข้างสูง ผู้ซื้อต้องใช้เวลาหาแหล่งเงินทุนรองรับ ในระหว่างนี้บริษัทก็ยังคงเร่งหางานรองรับเครื่องจักรเหล่านี้อย่างเต็มกำลัง ด้านงานขายเครื่องจักร ยังคงร่วมมือกับ XCMG อย่างใกล้ชิดในการขายสินค้าเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างประเภทต่างๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากรถเครน(Truck Crane) และรถขุดเจาะ (Drilling Rig) ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้เป็นตัวกลางในการผลักดันการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการวางท่อก๊าซ ของ XCMG ให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ได้รับงานวางท่อก๊าซจากกลุ่ม ปตท. มูลค่ากว่า 600.0 ล้านบาท ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้า XCMG ในวงกว้างขึ้นและเพิ่มโอกาสในการขายให้กับบริษัทมากขึ้น เนื่องจากเป็นการทำงานบริเวณริมถนนทางหลวง มีรถสัญจรไปมามากมาย  ถือเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าอย่างดี                                                                      

 

 (นายธงไชย  แพรรังสี)

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

X