กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

22 สิงหาคม, 2016 | กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

กิจกรรม CSR “รวมใจ ร่วมให้ ร่วมแบ่งปัน” บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท เดอะเครน วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2559

22 สิงหาคม 2559

กิจกรรม CSR “รวมใจ ร่วมให้ ร่วมแบ่งปัน” บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท เดอะเครน ได้ร่วมกับบริษัทในเครือ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันกับชุมชน โดยการบริจาคข้าวสารให้กับชาวบ้านที่อยู่ละแวกอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการสานสัมพันธไมตรีกับชุมชน และช่วยเหลือผู้ยากไร้ ทางบริษัทมีการจัดกิจกรรมดีๆ อย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้ทางบริษัทได้เก็บภาพประทับใจมาฝากทุกท่านค่ะ

X