กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

19 มิถุนายน, 2018 | กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน ณ ท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ จ.ตรัง

19 มิถุนายน 2561

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน ณ ท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ จ.ตรัง โดยมี คุณปิยะ สุวรรณรัตน์ (ผู้จัดการแผนกบริหารท่าเรือและงานขนส่ง) เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกับประชาชน ต.บ้านนาเกลือ และพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนงานราชการ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ซึ่งภายในงานมีคุณกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

X