กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

30 สิงหาคม, 2018 | กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท เดอะเครน ได้จัดกิจกรรม ”รวมใจ ร่วมให้ ร่วมแบ่งปัน”

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท เดอะเครน ได้จัดกิจกรรมรวมใจ ร่วมให้ ร่วมแบ่งปันขึ้นเพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันให้กับชุมชนและสังคม นำโดยผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มาร่วมกันบริจาคข้าวสารให้กับชาวบ้านและผู้ที่ยากไร้ ที่อยู่ละแวก .พนัสนิคม .ชลบุรี ถือเป็นกิจกรรมท่ีได้แบ่งปันทั้งความสุข สิ่งของ และรอยยิ้ม ให้กับใครหลายๆ คน ความสุขที่ได้ “ให้มักยิ่งใหญ่กว่า..ความสุขที่ได้รับเสมอ

 

X