กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

19 ตุลาคม, 2018 | กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทเดอะเครน จัดงานมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ของพนักงานประจำปี 2561

19 ตุลาคม 2561

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทเดอะเครน ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา โดยบริษัทฯ มีนโยบายมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดกิจกรรมขึ้นเป็นปีที่ 17 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561

X