กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

17 สิงหาคม, 2017 | กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท เดอะเครน ได้เดินทางไปมอบน้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค และยาสามัญประจำบ้าน ให้กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

17 สิงหาคม 2560

วันนี้ (17 สค.) บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท เดอะเครน ได้เดินทางไปมอบน้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค และยาสามัญประจำบ้าน ให้กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีคุณอานุภาพ ยอดขวัญยอดระบำ ท่านนายอำเภอจังหวัดสกลนคร เป็นผู้รับมอบของเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร”

 

X