กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

5 มิถุนายน, 2019 | กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

วันสิ่งแวดล้อมโลก เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกด้วยการไปปลูกป่าชายเลน ที่บางปู เป็นจำนวน 100 ต้น

วันที่ มิถุนายน 2562 

ถือเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เราชาวชูไก และกลุ่มบริษัทเดอะเครน จึงรวมพลังอาสาคนคิดดี ทำสิ่งดีๆ เพื่อโลก เราขอเป็นตัวแทนในการทำกิจกรรมที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกได้ง่ายๆ ด้วยการไปปลูกป่าชายเลน ที่บางปู เป็นจำนวน 100 ต้น ทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ให้เราทุกคนหันมารักและใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 

 

X