ข่าวสารทั่วไป

12 กันยายน, 2018 | ข่าวสารทั่วไป

งานเสวนา หัวข้อเรื่อง “เครนล้ม อุบัติเหตุซ้ำซาก ใคร? รับผิดชอบ”

บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนงานเสวนา หัวข้อเรื่องเครนล้ม อุบัติเหตุซ้ำซาก ใคร? รับผิดชอบ” ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว ที่เราทุกคนไม่ควรมองข้าม ทั้งยังเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกหน่วยงาน ทั้งผู้ประกอบการและพนักงานทุกคน ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย ไม่ปราท และเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุในการทำงาน

 

 

X