ข่าวสารทั่วไป

24 กรกฎาคม, 2018 | ข่าวสารทั่วไป

บริษัทฯ ได้ส่งมอบรถให้ลูกค้าเพิ่มอีก 1 คัน (เป็นคันที่ 6) สำหรับรถ TELESCOPIC CRAWLER CRANE รุ่น XGC25T ให้ลูกค้าบริษัท ไอบีซี อินดัสเตรียล จำกัด

24 กรกฎาคม 2561

บริษัทฯ ได้ส่งมอบรถให้ลูกค้าเพิ่มอีก 1 คัน (เป็นคันที่ 6) สำหรับรถ Telescopic Crawler Crane รุ่น XGC25T ให้ลูกค้าบริษัท ไอบีซี อินดัสเตรียล จำกัด ทั้งนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้าที่มั่นใจและเลือกใช้ XCMG มาโดยตลอด

X