ข่าวสารทั่วไป

26 กันยายน, 2018 | ข่าวสารทั่วไป

บริษัทฯ ได้ส่งมอบรถ Truck Crane XCMG ให้กับลูกค้า บจก.วจีรา อีควิปเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส

บริษัทฯ ได้ส่งมอบรถ Truck Crane XCMG ให้กับลูกค้า บจก.วจีรา อีควิปเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จ.สุราษฎร์ธานี เป็นที่เรียบร้อยค่ะ ขอขอบพระคุณลูกค้าใจดีที่ไว้วางใจเลือกใช้ XCMG ค่ะ

 

 

X