ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

19 ธันวาคม, 2018 | ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) แต่งตั้ง คุณเจนจิรา แพรรังสี ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด” และยังคงดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้จัดการบริษัท” ในบริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด

19 ธันวาคม 2561

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) แต่งตั้ง คุณเจนจิรา แพรรังสี ให้ดำรงตำแหน่ง
“ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด” กำกับดูแลธุรกิจด้านงานขายและการตลาด
และยังคงดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้จัดการบริษัท” ในบริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2561

 

X