ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

26 เมษายน, 2018 | ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

26 เมษายน 2561

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ทั้งนี้ทางคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่สละเวลามาร่วมงานประชุมในครั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางบริษัทฯ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

X