ธุรกิจท่าเรือ

บริษัทฯ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในการนำเครื่องจักรกลหนักให้บริการงานขนถ่ายสินค้าที่ใช้ในกิจการท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือเปิดใหม่ฝั่งทะเลอันดามัน เป็นท่าเทียบเรือที่มีศักยภาพค่อนข้างสูงที่ภาครัฐจะผลักดันให้เป็นท่าเทียบเรือระหว่างประเทศในอนาคต เพื่อเรียนรู้และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆในด้านธุรกิจโลจิสติคส์ทางทะเล ที่จะมีการขยายตัวค่อนข้างสูงจากการรวมตัวกันของชาติในอาเซียนเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community หรือ AEC) โดยมีผลเป็นรูปธรรมตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558  นอกจากนี้ยังเป็นการบริหารจัดการเครื่องจักรกลหนักที่บริษัทฯ ได้ลงทุนไปแล้วให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

ด้วยศักยภาพของบริษัทฯ และความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ในการบริหารท่าเรือนี้ จึงสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า การบริการของเราจะเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ การให้บริการที่รวดเร็วฉับไว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

X