กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

11 มกราคม, 2019 | กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

กิจกรรมวันเด็กปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านนาเกลือ และโรงเรียนท่าโต๊ะเมฆ ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

11 มกราคม 2562

บริษัทฯ ได้ไปร่วมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน สิ่งของใช้ที่จำเป็น และได้ไปมอบความสุขให้กับน้องๆ ในกิจกรรมวันเด็กปี 2562 ที่จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านนาเกลือ และโรงเรียนท่าโต๊ะเมฆ ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพราะเราเชื่อว่าเด็กในวันนี้ จะโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตค

ดังคำขวัญวันเด็ก ปี 2562  “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

 

X