ธุรกิจของบริษัท

ธุรกิจจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก
และให้บริการซ่อม

ดูรายละเอียด

ธุรกิจให้บริการเช่าเครน และเครื่องจักรกลหนัก

ดูรายละเอียด

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก

ดูรายละเอียด

1. ธุรกิจจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก และให้บริการซ่อม ดำเนินการโดย CRANE

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในการจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก แบ่งเป็น

เครื่องจักรกลหนักใหม่ประเภทรถเครน เช่น Truck Crane, All Terrain Crane และ Crawler Crane ยี่ห้อ XCMG ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถเครน XCMG จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยกับ XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP IMP.& EXP.CO.,LTD. (“XCMG”) ตั้งแต่ปลายปี 2558 ซึ่ง XCMG เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นอันดับ 5 ของโลกที่มีการพัฒนาเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการใช้งาน

เครื่องจักรกลหนักใช้แล้วทุกประเภท เช่น รถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถยกตู้คอนเทนเนอร์ รถหัวลาก รถบรรทุก และครื่องจักรกลหนักอื่นๆที่บริษัทฯนามาปรับปรุง และซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ก่อน จำหน่ายให้แก่ลูกค้า หรือให้บริการงานเช่า และขนส่ง

 • บริษัทฯให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลหนัก โดยมีทีมช่างที่มีความเชี่ยวชาญงาน และประสบการณ์สูง รวมทั้งบริษัทฯได้รับความร่วมมือจาก XCMG ในการส่งผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมให้กับทีมช่างของ
  บริษัทฯอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการหลังการขายสำหรับเครื่องจักรกลหนักที่จำหน่ายโดยบริษัทฯ รวมถึงลูกค้าทั่วไปที่นำมาซ่อมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทฯ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังในการนำเครื่องจักรกลหนักให้บริการงานขนถ่ายสินค้าที่ใช้ในกิจการท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือเปิดใหม่ฝั่งทะเลอันดำมัน เป็นท่าเทียบเรือที่มีศักยภาพค่อนข้างสูงที่ภาครัฐจะผลักดันให้เป็นท่าเทียบเรือระหว่างประเทศในอนาคต เพื่อเรียนรู้และแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆในด้านธุรกิจโลจิสติกส์ทางทะเล ที่จะมีการขยายตัวค่อนข้างสูงจากการรวมตัวกันของชาติในอาเซียนเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community หรือ AEC) โดยมีผลเป็นรูปธรรมตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นอกจากนี้ยังเป็นการบริหารจัดการเครื่องจักรกลหนักที่บริษัทฯ ได้ลงทุนไปแล้วให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

2. ธุรกิจการให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนัก ดำเนินการโดย TCR และ TCL

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจมากว่า 28 ปี
เป็นผู้นำในธุรกิจให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนักสำหรับการยกประกอบติดตั้ง และเคลื่อนย้ายวัสดุหรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่โดยรถเครน รถฟอร์คลิฟท์ รถยกตู้คอนเทนเนอร์ รวมถึงให้บริการขนส่งและขนย้ายด้วยรถหัวลาก หางเทรลเลอร์ และรถบรรทุกประเภทต่าง โดยส่วนใหญ่จะเป็นการให้บริการงานเช่ารถเครน ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 10 ตันจนถึง 1,250 ตัน และเมื่อปี 2559 บริษัทฯได้เพิ่มการให้บริการเช่าเครื่องจักรที่ใช้สำหรับงานฐานราก เช่น Drilling Rigs, Wall Grab และ Excavator ด้วย

บริษัทฯ มีการให้บริการใน 2 รูปแบบ
คือ แบบเหมาโครงการ (Heavy Lifting)โดยคิดค่าบริการแบบเบ็ดเสร็จและมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทฯ จะร่วมให้คำปรึกษา วางเเผน ออกแบบ กำหนดวิธีปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลกับผู้ว่าจ้าง ด้วยโปรแกรม AUTOCAD เพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วงทันเวลา มีความปลอดภัยสูงสุด และต้นทุนที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ มีความพร้อมด้านเครื่องจักรซึ่งปัจจุบันมีรถเครนขนาดใหญ่ 1,250 ตัน และบุคลากรผู้ควบคุมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมีใบอนุญาตควบคุมเครื่องจักรถูกต้องเข้าปฏิบัตงาน ทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในการให้บริการ และไว้วางใจในการใช้บริการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน กลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ กลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า แท่นขุดเจาะ กังหันลมไฟฟ้า และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อีกรูปแบบหนึ่งคือการให้บริการเช่าเป็นรายเดือน หรือรายวัน ขั้นตอนงานไม่ซับซ้อนเหมือนแบบเหมาโครงการ

คุณภาพและความปลอดภัย
บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยควบคู่กับประสิทธิภาพการทำงานสำหรับการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 เกี่ยวกับ Quality Management System และ BS OHSAS 18001:2007 เกี่ยวกับ Occupational Health & Safety Management System จาก TUV Rheinland Cert GmbH

3. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก ดำเนินการโดย TCS

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก แบ่งออกเป็น 5 งานหลัก ดังนี้

งานเสาเข็มเจาะเหลี่ยม (Barrette Pile)

งานปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีอัดฉีดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง

งานกำแพงกันดินชนิดไดอะเฟรม (Diaphragm Wall)

งานก่อสร้างทั่วไป

งานเสาเจาะกลม (Bored Pile)

ในช่วงแรกบริษัทฯจะเน้นเฉพาะงานเสาเข็มเจาะเพียงอย่างเดียว เนื่องจากเพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจนี้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยการรับเหมางานผ่านผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) สำหรับงานด้านอื่นๆ จะขยายออกไปตามความเหมาะสมและความพร้อมของบริษัท

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

กลางปี 2559 บริษัทฯได้ปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจใหม่ โดยจำแนกตามลักษณะของธุรกิจ และมีการกำหนดเป้าหมายของแต่ธุรกิจอย่างชัดเจนไว้ดังนี้

ธุรกิจจำหน่าย และให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลหนักดำเนินกิจการโดย CRANE

ปัจจุบันเป็นตัวแทนจำหน่ายรถเครนและรถขุดเจาะยี่ห้อ XCMG แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย มีเป้าหมายในการนำสินค้าของ XCMG เข้าสู่ตลาดให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของลูกค้า ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง XCMG ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ในการก่อสร้างอันดับ 1 ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กับ CRANE ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกลหนักและได้รับการยอมรับจากลูกค้า ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ด้วยคุณภาพและราคาที่เหมาะสม เน้นการบริการหลังการขายที่ดีมีประสิทธิภาพ มีการฝึกอบรมความรู้ในการควบคุมการใช้เครื่องจักรให้กับลูกค้าที่ซื้อเครื่องจักร เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ และควบคุมเครื่องจักรอย่างถูกวิธี และปลอดภัย ด้วยเครื่องปฏิบัติการจำลองภายใต้การดูแลของวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดเตรียมช่างซ่อมที่มีความรู้ความชำนาญ มีทักษะประสบการณ์สูงไว้คอยดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด มีการกำหนดโปรแกรมเข้าตรวจเครื่องจักรกลของลูกค้าเป็นระยะในลักษณะเชิงป้องกัน เพื่อให้สินค้าที่ลูกค้าซื้อไปอยู่ในสภาพพร้อมใช้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการของบริษัท

ธุรกิจให้บริการเช่าเครื่องจักรกลหนัก ดำเนินกิจการโดย TCR และ TCL

บริษัทและบริษัทย่อย ยังคงมีเป้าหมายในการรักษาความเป็นผู้นำในการให้บริการยก ประกอบ ติดตั้ง และขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ โดยเน้นการให้บริการกับกลุ่มอุตสาหกรรมหนัก เช่น ธุรกิจในกลุ่มน้ำมัน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า กังหันลมผลิตไฟฟ้า ฯลฯ ด้วยเครื่องจักรกลหนักขนาดใหญ่ ภายใต้บุคลากรและระบบงานที่ได้มาตรฐานสำกลทั้ง ISO9001:2015 และ BS OHSAS 18001:2007 ที่ได้รับการรับรองจาก TUV Rheinland Cert GmbH ประเทศเยอรมนี ทั้งนี้ บริษัทมีเครื่องจักรประเภทรถเครนขนาด 1,250 ตัน ซึ่งเป็นรถเครนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศให้บริการ จำนวน 2 คัน และได้ว่าจ้างวิศวกรชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ จากบริษัทชั้นนำในต่างประเทศให้เข้ามาปรับปรุง กระบวนการทำงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกับบริษัทฯ ชั้นนำระดับโลก

 

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานรากดำเนินการโดย TCS

ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจใหม่ที่บริษัทเข้ามาลงทุนในกลางปี 2559 เนื่องจากได้เล็งเห็นแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งของภาครัฐ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้เข็มเจาะจำนวนมาก โดยในเบื้องต้นจะเน้นรับงานเฉพาะงานเสาเข็มเจาะในลักษณะรับค่าเเรงเป็นหลัก เป้าหมายของบริษัทคือการสร้างให้ธุรกิจนี้เป็นเสาหลักอีกต้นหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทเพิ่มขึ้นและก้าวขึ้นเป็นผู้นำ 1 ใน 5 ของธุรกิจนี้ภายใน 3 ปี ด้วยความพร้อมของทีมงานที่มีคุณภาพ เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการที่ดี ทั้งนี้ในอนาคตบริษัทฯมีนโยบายขยายการให้บริการงานฐานรากให้ครบวงจร เช่น งานกำแพงกันดินชนิดไดอะแฟรม งานปรับปรุงคุณภาพดิน โดยวิธีอัดฉีดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง และงานก่อสร้างทั่วไป

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะหื

  คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึกการตั้งค่า
X