ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 44/88 หมู่ 1 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง 
สมุทรปราการ 10570

www.chukai.co.th

0-2715-0000

0-2715-0055

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาววนิดา ดาราฉาย

wanida@chukai.co.th

0-2715-0000 ต่อ 1004 

X