รางวัลแห่งความสำเร็จ

2018

2561

บริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 เกี่ยวกับ คุณภาพของระบบการทำงานและการบริหารจัดการ และ BS OHSAS 18001:2007 เกี่ยวกับ Occupational Health & Safety Management System จาก TUV Rheinland Cert GmbH

2561

 

Chu Kai Public Company Limited IC50 CRANE CERTIFICATE 2018

2561

 

บริษัทฯ ได้รับรางวัล Top 10 Global Dealer of XCMG จาก XUZHOU CONSTRUCTION MACHINERY GROUP IMP. & EXP. CO.LTD. (XCMG)

2017

2560

บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด ได้รับการประเมินผู้ขายสินค้าและบริการ ประเภท AVL ในระดับ “ดีมาก” จาก บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จากัด ประจาปี 2560

2560

The Crane Rayong Co.,Ltd Excellence Safety Performance 2017

2560

Chu Kai Public Company Limited IC50 CRANE CERTIFICATE 2017

2016

2559

บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด ได้รับการประเมินผู้ขายสินค้าและบริการประเภท AVL ในระดับ “ดีมาก”
จากบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ประจำปี 2559

X