ธุรกิจบริการและงานซ่อม

        

 

 

ธุรกิจการให้บริการงานซ่อมและอะไหล่

บริษัทฯ ให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลหนัก โดยมีทีมช่างที่มีความเชี่ยวชาญงาน และประสบการณ์สูง รวมทั้งบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจาก XCMG ในการส่งผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมให้กับทีมช่างของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการหลังการขายสำหรับเครื่องจักรกลหนักที่จำหน่ายโดยบริษัทฯ รวมถึงลูกค้าทั่วไปที่นำมาซ่อมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทฯ อาศัยศักยภาพทั้งด้านโรงงานที่มีอุปกรณ์พร้อมและครบถ้วน และทีมช่างที่  มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง อีกทั้งบริษัทยังสามารถจัดหาอะไหล่รถเครนอะไหล่เครื่องจักรกลหนัก รถยก และอะไหล่รถฟอร์คลิฟท์ได้เกือบทุกชนิดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเน้นงานบริการซ่อมให้กับลูกค้าในกลุ่มบริษัท และลูกค้าที่ซื้อเครื่องจักรจากบริษัทเราเป็นสำคัญ 

สนใจสอบถาม โทร 0-2715-0000 

X