สำนักงานใหญ่

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 

Address

เลขที่ 44/88 หมู่ที่ 1 ตำบล ศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอ บางเสาธง
สมุทรปราการ 10570

Phone

0-2715-0000

Fax

0-2715-0055

Email

info@chukai.co.th

 

บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด (TCS)

บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด ( “TCS”) ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก แบ่งเป็น 4 งานหลัก ได้แก่ งานเสาเข็มเจาะ งานปรับปรุงคุณภาพดิน โดยวิธีอัดฉีดซีเมนต์ด้วยแรงดันสูง งานกำแพงกันดินชนิดไดอะเฟรม และงานรับเหมาก่อสร้างทั่วไป

Address

เลขที่ 44/88 หมู่ที่ 1 ตำบล ศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอ บางเสาธง
สมุทรปราการ 10570

Phone

0-2715-0000

Fax

0-2715-0055

Email

boredpile@thecrane.co.th
www.chukai.co.th

X