ธุรกิจบริการงานเช่าเครน

บริการให้เช่ารถเครนและเครื่องจักรกลหนัก

ตั้งแต่ขนาดเล็ก 10 ตัน ไปจนถึง 1,250 ตัน ที่ใช้ในการก่อสร้างของภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทั้งงานภาคเอกชนและโครงการต่างๆ ของรัฐบาล รวมถึงใช้ในกิจการท่าเรือ งานโรงกลั่น โรงไฟฟ้า งานกังหันลม และอุตสาหกรรมปีโตรเคมี ที่ต้องใช้งานยก ประกอบ หรือติดตั้ง เครื่องจักรหรือสิ่งของที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก หรือสิ่งของขนาดเล็กที่มีความสูง ที่จำเป็นต้องใช้การขนย้ายโดยเครื่องจักร รวมถึงการขนย้ายสิ่งของทั่วไป

ประเภทของรถเครนให้เช่า

ประเภทของรถเครนน้ำหนักที่รองรับ (ตัน)
Truck and All Terrain Cranes25 – 500 ตัน
Rough Terrain Cranes25 – 70 ตัน
Crawler Cranes50 – 1250 ตัน

ติดต่อ-สอบถาม

คุณเจนจิรา แพรรังสี

081-399-4265

jane@thecrane.co.th

คุณกระวี บุญมา

081-802-1238

sales@thecrane.co.th

คุณดาวเรือง ยิ้มสวัสดิ์

081-982-1613

daoruang@thecrane.co.th

คุณนนทพร ไกรชิงฤทธิ์

085-920-7665

nonthaporn@thecrane.co.th

 

 

 

 

บริษัทฯ  บริการให้เช่าเครื่องจักรกลหนักสำหรับยก ประกอบ ติดตั้ง และขนย้ายอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากและขนาดใหญ่ รถบรรทุกขนส่ง รถเทรลเลอร์พื้นเรียบ (FLAT BED TRAILER) รวมถึงเครื่องจักรประเภทรถยกตู้คอนเทนเนอร์ รถฟอร์คลิฟท์ หัวลาก และหางเทรลเลอร์

บริษัทฯ มีการจัดการในการให้บริการเช่าเป็น 2 รูปแบบคือ

1. การให้บริการเช่าเครนรายวันและรายเดือน

โดยเป็นการให้บริการเช่าเครื่องจักร คนขับ และทีมงาน โดยมีเนื้องานและขั้นตอนการทำงานไม่ซับซ้อน

2. งานเช่าเหมาโครงการ (Heavy Lifting Project)

โดยมีการคิดค่าบริการแบบเบ็ดเสร็จที่มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ จะให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบการทำงานของเครื่องจักรที่ให้เช่าเหมา ร่วมกันกับผู้ว่าจ้าง โดยมีวิศวกรคำนวณการทำงานของเครื่องจักรทั้งโครงการด้วยโปรแกรม AutoCAD เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด คืออยู่ในระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนด ใช้ manpower อย่างมีประสิทธิภาพ มีต้นทุนที่เหมาะสม ราคาอยู่ในงบประมาณของลูกค้า และที่สำคัญที่สุด คือการออกแบบงานยกให้มีความปลอดภัยสูงสุดเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล

 

 

 

 

 

 

Project References

โครงการ 98NW NRER จังหวัดระยอง โดย CC2800-1 ขนาด 600 ตัน

งานยก เครื่องไซโคลตรอน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โครงการขยายโรงไฟฟ้าพระนครใต้ อ.บางโปรง จ.สมุทรปราการ

โครงการโรงกลั่นน้ำมัน จ.ระยอง (IRPC)

งานยกติดตั้งโครงการโรงไฟฟ้าสราญรมย์วินด์ฟาร์ม

X