ธุรกิจบริการให้เช่ารถบรรทุกขนส่ง

บริษัทฯ  บริการให้เช่าเช่าเครื่องจักรกลหนัก สำหรับยก ประกอบ ติดตั้ง และขนย้ายอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากและขนาดใหญ่ รถบรรทุกขนส่ง รถเทรลเลอร์พื้นเรียบ (FLAT BED TRAILER) ขนย้าย เช่าเครื่องจักรกลหนัก สำหรับยก ประกอบ ติดตั้ง และขนย้ายอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากและขนาดใหญ่ รวมถึงเครื่องจักรประเภทรถยกตู้คอนเทนเนอร์ รถฟอร์คลิฟท์ หัวลาก และหางเทรลเลอร์

บริษัทฯ มีการจัดการในการให้บริการเช่าเป็น 2 รูปแบบคือ

1. การให้บริการเช่าเครนรายวันและรายเดือน

โดยเป็นการให้บริการเช่าเครื่องจักร คนขับ และทีมงาน โดยมีเนื้องานและขั้นตอนการทำงานไม่ซับซ้อน

2. งานเช่าเหมาโครงการ (Heavy Lifting Project)

โดยมีการคิดค่าบริการแบบเบ็ดเสร็จที่มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ จะให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบการทำงานของเครื่องจักรที่ให้เช่าเหมา ร่วมกันกับผู้ว่าจ้าง โดยมีวิศวกรคำนวณการทำงานของเครื่องจักรทั้งโครงการด้วยโปรแกรม AutoCAD เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด คืออยู่ในระยะเวลาที่ลูกค้ากำหนด ใช้ manpower อย่างมีประสิทธิภาพ มีต้นทุนที่เหมาะสม ราคาอยู่ในงบประมาณของลูกค้า และที่สำคัญที่สุด คือ การออกแบบงานยกให้มีความปลอดภัยสูงสุด เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล

X