ข่าวสารทั่วไป

25 สิงหาคม, 2018 | ข่าวสารทั่วไป

คุณชาตรี ลาวแก้ว (ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม บจก.เดอะเครน ระยอง) ได้รับเกรียติให้เป็นวิทยากร

คุณชาตรี ลาวแก้ว (ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม บจก.เดอะเครน ระยอง) ได้รับเกรียติให้เป็นวิทยากร อบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของปั้นจั่นและชนิดของปั้นจั่นยกของ ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ 

 

X