ข่าวสารทั่วไป

29 มีนาคม, 2019 | ข่าวสารทั่วไป

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีการจบงานโครงสร้างเหล็กของโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส 2

29 มีนาคม 2562

ผู้บริหาร นำโดยคุณจันทร์จิรา แพรรังสี ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณนนทพร ไกรชิงฤทธิ์ ผู้จัดการทั่วไป ของ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีการจบงานโครงสร้างเหล็กของโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส 2   บริษัทฯ ขอแสดงความยินดี และขอบพระคุณที่ไว้วางใจ เลือกใช้บริการเดอะเครน มาตลอดเกือบ 7 เดือน จนจบโครงการ

X