ข่าวสารทั่วไป

19 มีนาคม, 2019 | ข่าวสารทั่วไป

บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด ในเครือ บมจ.ชูไก หรือกลุ่มเดอะเครน ได้จัดฝึกอบรม ในหลักสูตร “การปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น” ให้กับพนักงานของบริษัท

19 มีนาคม 2562

บริษัท เดอะเครน เซอร์วิส จำกัด ในเครือ บมจ.ชูไก หรือกลุ่มเดอะเครน ได้จัดฝึกอบรมโดย คุณชาตรี ลาวแก้ว (ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม) ในหลักสูตร “การปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น” ให้กับพนักงานของบริษัท ในวันที่ 19, 20 และ 22 มีนาคม 2562 จำนวนกว่า 120 คน

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจฐานราก และมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเป็นนโยบายหลักของฝ่ายบริหารของบริษัท ที่มุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทในทุกๆ ด้าน

X