บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

หนึ่งในผู้นำธุรกิจจำหน่ายรถเครน และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถเครนยี่ห้อ XCMG
แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย พร้อมด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี

สินค้าทั้งหมด

เป็นผู้นำด้านมาตรฐานการให้บริการการจัดการด้านการขนส่ง

สินค้าทั้งหมด

เป็นผู้นำด้านมาตรฐานการให้บริการการจัดการด้านการขนส่ง

สินค้าทั้งหมด

เป็นผู้นำด้านมาตรฐานการให้บริการการจัดการด้านการขนส่ง

สินค้าทั้งหมด

เป็นผู้นำด้านมาตรฐานการให้บริการการจัดการด้านการขนส่ง

ทำไมต้องเช่าเครนกับเรา ?

เราเป็นผู้นำด้านมาตรฐาน การให้บริการการจัดการด้านการขนส่ง ด้วยความมุ่งมั่นและความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ยกขนที่หลากหลายในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประวัติความเป็นมาของบริษัท
Security

ความปลอดภัยสูงสุด

มุ่งมั่นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้า

globe

มาตรฐานระดับโลก

มุ่งมั่นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้า

crane

บริการเช่าที่ครอบคลุม

มุ่งมั่นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้า

cup

การบริการที่เป็นเลิศ

มุ่งมั่นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้า

diploma

ประสบการณ์กว่า 30 ปี

มุ่งมั่นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้า

ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

รางวัลแห่งความสำเร็จ

กิจกรรมเพื่อสังคม

มุ่งมั่นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้า

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

มุ่งมั่นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้า

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

มุ่งมั่นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้า

เว็บแคสต์ และเอกสารนำเสนอ

มุ่งมั่นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้า

ข่าวสารและบทความ

กิจกรรม / ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ / ข่าวแจ้งสื่อมวลชน / กิจกรรมเพื่อสังคม

27.03.2018 | ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์

จัดอบรมเพื่อเป็นการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย

27.03.2018 | ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์

จัดอบรมเพื่อเป็นการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย

27.03.2018 | ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์

จัดอบรมเพื่อเป็นการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย

ตารางกิจกรรม

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของพนักงานประจำปี 2554

20 ตุลาคม 2554

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและมีนโยบายมอบทุนการศึกษาแก่ บุตรธิดาของพนักงานที่มีผลการเรียนดีและทุนส่งเสริมการศึกษา สำหรับบุตรธิดาของพนักงานที่มีรายได้ น้อยตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงปริญญาตรีเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2545 เป็น ต้นมา ในปี 2554 นี้เป็นการมอบทุนการศึกษาครั้งที่ 10 ของบริษัทฯ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 และเนื่องจากปี นี้หลายๆจังหวัด ประสบภาวะอุทกภัย บุตรธิดาของพนักงานไม่สะดวกในการเดินทางมารับทุนด้วนตนเอง ทางบริษัทฯ จึงได้กระจายให้บริษัทย่อยจัดกิจกรรมกันเอง สำหรับบุตรธิดาที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ บริษัทฯ ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับพนักงานแทน โดยในปีนี้บริษัทได้เพิ่มรางวัลการประกวดวาดภาพ ในชื่อภาพว่า “ครอบครัวของฉัน” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนได้ใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก สำหรับปีนี้มีผู้เข้ารับทุนการศึกษาจำนวน 153 คน ประกอบไปด้วยผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล 14 คน ระดับประถมศึกษา 77 คน ระดับมัธยมศึกษาตอน ต้น 32 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา 28 คน ระดับอุดมศึกษา 2 คน รางวัลการการ

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินสดและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

14 ตุลาคม 2554

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ส่งตัวแทนเพื่อมอบเงินสดและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยได้มอบเงินสดผ่าน “ครอบครัวข่าว 3 ช่วยผู้ประสบอุทกภัย 54” โดยได้รับเกียรติจากคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา เป็นตัวแทนรับมอบ

สำหรับสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคนั้น ได้บริจาคผ่านมูลนิธิร่วมกตัญญู โดยมีตัวแทนมูลนิธิให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ทั้งหมดนี้เพื่อดำเนินการแจกจ่ายต่อผู้ประสบภัยต่อไป

บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด จัดโครงการ CSR ณ ชายหาดแม่รำพึง

24 กันยายน 2554

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา บริษัท เดอะเครน ระยอง จำกัด ได้จัดทำโครงการ CSR (Coporate Social Responsibility)เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนง ของความรับผิดชอบ และเสียสละต่อสังคม ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่เป็น ประโยชน์ต่อองค์กร , ชุมชน , สังคม และเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนิน กิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจะส่งเสริมให้สังคมมีความเข้มแข็งและ อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ในครั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมในชื่อโครงการว่า “เดอะเครนกรุ๊ป รักษ์โลก” เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บขยะบริเวณชายหาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง กิจกรรมครั้งนี้บริษัทฯ ได้รับความกรุณาจากอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ในการอำนวยความสะดวกให้กิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงโดยสมบูรณ์

บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด จัดโครงการ CSR ณ อุทยานแห่งชาติชายหาดสวนสน

23 กรกฎาคม 2554

เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2554 บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จำกัด ได้จัดโครงการ CSR (Coperate Social Responsibilty) ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “สำนึกในหน้าที่ ทำความดีสู่สังคม” โดยการร่วมกันทำความสะอาดชายหาด ณ อุทยานแห่งชาติชายหาดสวนสน จังหวัดระยอง กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง นายกิตติศักดิ์ กุลรัตน์ มารับมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดและได้กรุณาอำนวยความสะดวก ให้กิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงโดยสมบูรณ์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับการวิเคราะหื

    คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานเว็บภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึกการตั้งค่า
X